M3 HOLDING ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     M3 HOLDING ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     25399773
Adresse:     Hjortevænget 1A
Postnr & by:     8270 Højbjerg
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Jørgen Hauschildt
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
jht@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Aarhus taget M3 HOLDING ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.11.2023. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Jørgen Hauschildt, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Retten i Aarhus, den 17.11.2023.