Service Squad ApS

Firmanavn:     Service Squad ApS
CVR-nr.:     42912093
Adresse:     Munkegårdsvej 21A
Postnr & by:     3490 Kvistgård
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Helsingør taget Service Squad ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.10.2023. Selskabet har hjemsted i Helsingør kommune og har drevet virksomhed fra adressen Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård. Kurator er advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 17.11.2023.