SS Smede Holding ApS

Firmanavn:     SS Smede Holding ApS
CVR-nr.:     41991984
Adresse:     Firhøjevej 14
Postnr & by:     8963 Auning
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Randers

Kurator

Carsten Palsgaard Gorritzen
Normansvej 1
8920 Randers
70262700
cpa@pmjlaw.dk
www.pmjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Randers taget SS Smede Holding ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.11.2023. Kurator er advokat Carsten Palsgaard Gorritzen, Normansvej 1, 8920 Randers NV. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 17.11.2023.