CBC Transport IVS

Firmanavn:     CBC Transport IVS
CVR-nr.:     37371912
Adresse:     Kertevej 44
Postnr & by:     5560 Årup
Dekretdato     11.4.2018
Statstidendedato     13.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180411 har Skifteretten i Odense taget CBC Transport IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.04.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Kertevej 44, 5560 Aarup. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 11.04.2018.