Peter Baastrup Sørensen

Firmanavn:     Peter Baastrup Sørensen
CVR-nr.:     27359906
Adresse:     Smedebakken 14
Postnr & by:     8370 Hadsten
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Randers taget Peter Baastrup Sørensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.03.2018. Peter Baastrup Sørensen har drevet virksomheden Hadbjerg Byg, Smedebakken 14, 8370 Hadsten, CVR-nr. 27359906. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 12.04.2018.