Nettotrade S.M.B.A. under tvangsopløsning

Firmanavn:     Nettotrade S.M.B.A. under tvangsopløsning
CVR-nr.:     33509782
Adresse:     Tokkendrupvej 17
Postnr & by:     5450 Otterup
Dekretdato     11.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180411 har Skifteretten i Odense taget Nettotrade S.M.B.A. under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2018. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 11.04.2018.