Palle Jensen

Firmanavn:     Palle Jensen
CVR-nr.:     26560349
Adresse:     Perikonvej 4
Postnr & by:     7700 Thisted
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Ib Rene Laursen
Grønsgade 1
7500 Holstebro
97412100
il@uldall-laursen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Holstebro taget Palle Jensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.04.2018. Palle Jensen har drevet virksomheden Salescom Fishconsulting, Vesterhavsgade 27, 1., 7700 Thisted, CVR-nr. 26560349. Kurator er advokat Ib Rene Laursen, Grønsgade 1, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 12.04.2018.