Aris Johannes Baan

Firmanavn:     Aris Johannes Baan
CVR-nr.:     25178777
Adresse:     Vester Bjerndrupvej 1
Postnr & by:     6690 Gørding
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Corna Levin Munch
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
70226660
clm@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Esbjerg taget Aris Johannes Baan under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2018. Aris Johannes Baan har drevet virksomheden Landbrug Aris J Baan, Vester Bjerndrupvej 1, 6690 Gørding, CVR-nr. 25178777 i Esbjerg Kommune. Kurator er advokat Corna Levin Munch, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 12.04.2018.