Maanson Holding ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Maanson Holding ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     33769598
Adresse:     Svendsgade 20
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Johnny Mæhlisen
Nørre Alle 32
8362 Hørning
86923999
jm@maehlisen.dk
www.maehlisen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Horsens taget Maanson Holding ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2018. Kurator er advokat Johnny Mæhlisen, Nørre Alle 32, 8362 Hørning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Johnny Mæhlisen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Retten i Horsens, den 12.04.2018.