Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen ApS

Firmanavn:     Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen ApS
CVR-nr.:     28687303
Adresse:     Tjelevej 34
Postnr & by:     7400 Herning
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Herning Retskreds

Kurator

Sune Sørensen
Poulsgade 6 3
7400 Herning
97222050
sso@spektrumadvokater.dk
www.spektrumadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Herning taget Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2018. Selskabet har hjemsted i Herning Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tjelevej 34, 7400 Herning. Kurator er advokat Sune Sørensen, Poulsgade 6, 3., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den 12.04.2018.