Niels Michael Steinmeyer Nielsen

Firmanavn:     Niels Michael Steinmeyer Nielsen
CVR-nr.:     13395489
Adresse:     Søndre Molgervej 59
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Torben Korsager Andersen
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
tk@interlex.dk
www.interlex.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Horsens taget Niels Michael Steinmeyer Nielsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.04.2018. Niels Michael Steinmeyer Nielsen har drevet virksomheden Niels Michael S Nielsen, Søndre Molgervej 59, 8700 Horsens, CVR-nr. 13395489. Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 12.04.2018.