ESCHO Bogense IVS

Firmanavn:     ESCHO Bogense IVS
CVR-nr.:     39005573
Adresse:     Søndergade 44
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     12.4.2018
Statstidendedato     14.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Khuram Riaz Ahmed
Høffdingsvej 34 , 1
2500 Valby
40558344
kra@inadvokater.dk
www.inadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180412 har Skifteretten i Aarhus taget ESCHO Bogense IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.03.2018. Selskabet havde hjemsted i Odense Kommune men har senest drevet virksomhed fra adressen Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C. Kurator er advokat Khuram Riaz Ahmed, Palægade 3, 4. th, 1261 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 12.04.2018.