Beliso IvS under likvidation

Firmanavn:     Beliso IvS under likvidation
CVR-nr.:     37324167
Adresse:     Drosselvej 6
Postnr & by:     3400 Hillerød
Dekretdato     13.4.2018
Statstidendedato     17.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

John Christian Langeberg
Roskildevej 10 A 1
Postboks 89
3400 Hillerød
48247920
jcl@augustj.dk
www.augustj.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180413 har Skifteretten i Hillerød taget Beliso IvS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.04.2018. Kurator er advokat John Christian Langeberg, Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 13.04.2018.