Meathead IVS under likvidation

Firmanavn:     Meathead IVS under likvidation
CVR-nr.:     37266825
Adresse:     Bauneholmvej 16
Postnr & by:     3660 Stenløse
Dekretdato     13.4.2018
Statstidendedato     17.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Jens R. Andersen
Torvet 4 B 1
3300 Frederiksværk
47760090
advokat@j-andersen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180413 har Skifteretten i Hillerød taget Meathead IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.04.2018. Kurator er advokat Jens R. Andersen, Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 13.04.2018.