TSCD ApS

Firmanavn:     TSCD ApS
CVR-nr.:     38055550
Adresse:     Stilling Landevej 36
Postnr & by:     8660 Skanderborg
Dekretdato     13.4.2018
Statstidendedato     17.4.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Claus Steen Hansen
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
csh@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180413 har Skifteretten i Horsens taget TSCD ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.04.2018. Selskabet har tidligere drevet virksomhed under navnet Tømrer- og Snedkerfirmaet Claus Dyhm ApS. Kurator er advokat Claus Steen Hansen, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.04.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 13.04.2018.