Parktrac A/S

Firmanavn:     Parktrac A/S
CVR-nr.:     35249133
Adresse:     Engvang 15
Postnr & by:     6971 Spjald
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Herning Retskreds

Kurator

Kristian Dalsgaard
Store Torv 6
7500 Holstebro
97426333
kd@smithknudsen.dk
www.smithknudsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Herning taget Parktrac A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.05.2018. Selskabet har hjemsted i Ringkøbing/Skjern Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Engvang 15, 6971 Spjald. Kurator er advokat Kristian Dalsgaard, Store Torv 6, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den 11.06.2018.