DGF Transport ApS

Firmanavn:     DGF Transport ApS
CVR-nr.:     38316877
Adresse:     Vævergangen 18
Postnr & by:     2690 Karlslunde
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Khuram Riaz Ahmed
Høffdingsvej 34 , 1
2500 Valby
40558344
kra@inadvokater.dk
www.inadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Roskilde taget DGF Transport ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.05.2018. Kurator er advokat Khuram Riaz Ahmed, Palægade 3, 4. th, 1261 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 11.06.2018.