Nielsen & Schou Tømrer- & Snedkerservice ApS

Firmanavn:     Nielsen & Schou Tømrer- & Snedkerservice ApS
CVR-nr.:     39321289
Adresse:     Kildegårdsvej 70
Postnr & by:     4736 Karrebæksminde
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Thomas Colstrup
Nygade 9
Postboks 520
4700 Næstved
55758500
thco@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Næstved taget Nielsen & Schou Tømrer- & Snedkerservice ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.05.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Kildegårdsvej 70, 4736 Karrebæksminde. Kurator er advokat Thomas Colstrup, Nygade 9, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 11.06.2018.