Frank Samuelsen

Firmanavn:     Frank Samuelsen
CVR-nr.:     29261695
Adresse:     Prinsensgade 59
Postnr & by:     7000 Fredericia
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Jan Bruun Jørgensen
Jernbanegade 31
6000 Kolding
76222222
jbj@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Kolding taget Frank Samuelsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.05.2018. Frank Samuelsen har drevet virksomheden f.s. svejseteknik (ophørt), Prinsensgade 59, 7000 Fredericia, CVR-nr. 29261695. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 11.06.2018.