Entreprenør Preben Hockerup A/S

Firmanavn:     Entreprenør Preben Hockerup A/S
CVR-nr.:     87727513
Adresse:     Finlandsgade 15
Postnr & by:     4690 Haslev
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Fatma Yandim
Nygade 9
Postboks 520
4700 Næstved
55758500
faya@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Næstved taget Entreprenør Preben Hockerup A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.06.2018. Kurator er advokat Fatma Yandim, Nygade 9, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 11.06.2018.