Palmø Gulddråben ApS

Firmanavn:     Palmø Gulddråben ApS
CVR-nr.:     37037710
Adresse:     Ryesgade 28
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     11.6.2018
Statstidendedato     13.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Niels Ulrik Ottesen
Amagertorv 11
1160 København K
33113399
nuo@homannlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180611 har Skifteretten i Aarhus taget Palmø Gulddråben ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.06.2018. Kurator er advokat Niels Ulrik Ottesen, Amagertorv 11, 1160 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 11.06.2018.