John Fisker Jacobsen

Firmanavn:     John Fisker Jacobsen
CVR-nr.:     29867429
Adresse:     Møllegårdsvej 16
Postnr & by:     6893 Hemmet
Dekretdato     8.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Herning Retskreds

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180608 har Skifteretten i Herning taget John Fisker Jacobsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.05.2018. John Fisker Jacobsen har drevet virksomheden Møbelpolster & Kalechesmeden, Esbølvej 24, Sdr. Vium, 6893 Hemmet, CVR-nr. 29867429. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Åboulevarden 49, 1., 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den 08.06.2018.