OT-Europly A/S

Firmanavn:     OT-Europly A/S
CVR-nr.:     27481183
Adresse:     Østre Industrivej 3
Postnr & by:     6731 Tjæreborg
Dekretdato     12.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Erik Laigaard
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
70226660
ela@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180612 har Skifteretten i Esbjerg taget OT-Europly A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.06.2018. Selskabet har hjemsted i Esbjerg Kommune og har drevet virksomhed med engroshandel med træ, trælast og byggematerialer fra adressen Østre Industrivej 3, 6731 Tjæreborg. Kurator er advokat Erik Laigaard, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 12.06.2018.