Per Green

Firmanavn:     Per Green
CVR-nr.:     29108781
Adresse:     Blegevej 34
Postnr & by:     8300 Odder
Dekretdato     8.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Gert Nissen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
gert.nissen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20180608 har Skifteretten i Aarhus taget Per Green under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.06.2018. Per Green har drevet virksomheden Greens Teknisk Isolering, Blegevej 34, 8300 Odder, CVR-nr. 29108781. Kurator er advokat Gert Nissen, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 08.06.2018.