Energidrik Ni mm ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Energidrik Ni mm ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     36719060
Adresse:     Søndergade 44
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     12.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Christian Jul Madsen
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
70121211
cjm@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20180612 har Skifteretten i Aarhus taget Energidrik Ni mm ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.06.2018. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt overfor skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser indgivet under forudgående likvidationen til likvidator, advokat Christian Jul Madsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse. Der holdes afsluttende skiftesamling den 21.08.2018 kl. 09.00 i Skifteretten i Aarhus, Kannikegade 16, st., 8000 Aarhus C, hvor boet forventes sluttet efter konkursloves § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Aarhus, den 12.06.2018.