Yarno Zomer

Firmanavn:     Yarno Zomer
CVR-nr.:     33817819
Adresse:     Fuglsigvej 13
Postnr & by:     6818 Årre
Dekretdato     12.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Corna Levin Munch
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
70226660
clm@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180612 har Skifteretten i Esbjerg taget Yarno Zomer under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.06.2018. Yarno Zomer har drevet landbrugsvirksomhed med avl af malkekvæg fra adressen Fuglsigvej 13, 6818 Årre, CVR-nr. 33817819. Kurator er advokat Corna Levin Munch, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr.12.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 12.06.2018.