Flemming Kleis Jørgensen

Firmanavn:     Flemming Kleis Jørgensen
CVR-nr.:    
Adresse:     Dalbrinken 15
Postnr & by:     8600 Silkeborg
Dekretdato     12.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Torben Krath
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg
87228080
tkr@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180612 har Skifteretten i Viborg taget Flemming Kleis Jørgensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.05.2018. Kurator er advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 12.06.2018.