nemmad.nu-Læsøe-IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     nemmad.nu-Læsøe-IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     38604554
Adresse:     Byrum Hovedgade 62
Postnr & by:     9940 Læsø
Dekretdato     12.6.2018
Statstidendedato     14.6.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

John Henrik Andersen
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
70151000
jha@70151000.dk
www.hjulmandkaptain.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180612 har Skifteretten i Hjørring taget nemmad.nu-Læsøe-IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-288/2018 efter Erhvervsstyrelsens anmodning af 31.10.2017 om tvangsopløsning, SKS SKIF-634/2017. Selskabet har hjemsted i Frederikshavn Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Byrum Hovedgade 62, 9940 Læsø. Kurator er advokat John Henrik Andersen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse Der indkaldes til skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, tirsdag den 17.07.2018 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere omkostninger. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.06.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 12.06.2018.