Lars Munch Gustavsen

Firmanavn:     Lars Munch Gustavsen
CVR-nr.:     33933029
Adresse:     Møjen 6
Postnr & by:     9970 Strandby
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     10.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Jens Henrik Bech
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
98922911
jb@amtmandstoften.dk
www.advotoft.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Hjørring taget Lars Munch Gustavsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.10.2018. Lars Munch Gustavsen har drevet virksomheden Munch Tømrer & Snedker v/Lars Munch Gustavsen, Møjen 6, 9970 Strandby, CVR-nr. 33933029. Kurator er advokat Jens Henrik Bech, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 08.10.2018.