Frisør Lundsgaard, Viborg IVS

Firmanavn:     Frisør Lundsgaard, Viborg IVS
CVR-nr.:     39349426
Adresse:     Ved Diget 8
Postnr & by:     7430 Ikast
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     10.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Herning Retskreds

Kurator

Morten Rosendahl
Dalgasgade 21 , 2.
7400 Herning
70226660
mr@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Herning taget Frisør Lundsgaard, Viborg IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.09.2018. Selskabet har hjemsted i Ikast-Brande Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ved Diget 8, 7430 Ikast. Kurator er advokat Morten Rosendahl, Dalgasgade 21, 2., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den 08.10.2018.