Byens Tømrer og Snedker, Sørvad ApS

Firmanavn:     Byens Tømrer og Snedker, Sørvad ApS
CVR-nr.:     32289045
Adresse:     Gyvelvej 13
Postnr & by:     7550 Sørvad
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     10.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Herning Retskreds

Kurator

Flemming Jensen
Dalgasgade 29 A 3.
7400 Herning
97120031
fj@fjlaw.dk
www.fjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Herning taget Byens Tømrer og Snedker, Sørvad ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.10.2018. Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29A, 3., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den 08.10.2018.