5 Oktober 2018 selskabet ApS

Firmanavn:     5 Oktober 2018 selskabet ApS
CVR-nr.:     39111381
Adresse:     Højvangen 2
Postnr & by:     3480 Fredensborg
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     10.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Helsingør Retskreds

Kurator

Jacob Smith Madsen
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
js@smithlaw.dk
www.smithlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Helsingør taget 5 Oktober 2018 selskabet ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.10.2018. Kurator er advokat Jacob Smith Madsen, August Bournonvilles passage 1, 1055 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 08.10.2018.