Lygten Esbjerg IVS

Firmanavn:     Lygten Esbjerg IVS
CVR-nr.:     38402188
Adresse:     Baggesens Alle 126
Postnr & by:     6700 Esbjerg
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     11.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Esbjerg taget Lygten Esbjerg IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.09.2018. Selskabet har hjemsted i Esbjerg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Baggesens Alle 126, 6700 Esbjerg. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 08.10.2018.