Anja Bønsø Holst

Firmanavn:     Anja Bønsø Holst
CVR-nr.:     35370978
Adresse:     Lærkevej 103
Postnr & by:     9700 Brønderslev
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     11.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Hjørring taget Anja Bønsø Holst under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.10.2018. Anja Bønsø Holst har drevet virksomheden Kvadratbyg AO, Lærkevej 103, 9700 Brønderslev, CVR-nr. 35370978. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 08.10.2018.