S. Petersen Byg ApS under likvidation

Firmanavn:     S. Petersen Byg ApS under likvidation
CVR-nr.:     27607306
Adresse:     Smedegade 9
Postnr & by:     6000 Kolding
Dekretdato     9.10.2018
Statstidendedato     11.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Jan Bruun Jørgensen
Jernbanegade 31
6000 Kolding
76222222
jbj@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181009 har Skifteretten i Kolding taget S. Petersen Byg ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.10.2018. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 09.10.2018.