Viable Clothes Risskov ApS

Firmanavn:     Viable Clothes Risskov ApS
CVR-nr.:     35822534
Adresse:     Nordre Strandvej 58A
Postnr & by:     8240 Risskov
Dekretdato     8.10.2018
Statstidendedato     11.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20181008 har Skifteretten i Aarhus taget Viable Clothes Risskov ApS under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning modtaget den 29.08.2018. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 08.10.2018.