LJ Transport ApS

Firmanavn:     LJ Transport ApS
CVR-nr.:     37803472
Adresse:     Lillesøvej 160
Postnr & by:     4400 Kalundborg
Dekretdato     9.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holbæk Retskreds

Kurator

Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4 2.
4300 Holbæk
59435905
finn@machenhauernielsen.dk
www.machenhauernielsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181009 har Skifteretten i Holbæk taget LJ Transport ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.08.2018. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Lillesøvej 160, 4400 Kalundborg. Selskabet har tidligere drevet virksomhed fra adressen Søstrup Elle 5, 4300 Holbæk. Kurator er advokat Finn Machenhauer, Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 09.10.2018.