Orlo ApS

Firmanavn:     Orlo ApS
CVR-nr.:     37907006
Adresse:     Nørreskovvej 37
Postnr & by:     5700 Svendborg
Dekretdato     10.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181010 har Skifteretten i Svendborg taget Orlo ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.10.2018. Der har været en den 03.10.2018 tilbagekaldt begæring, som blev indgivet den 27.09.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Nørreskovvej 37, 5700 Svendborg. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 10.10.2018.