Nykøbing Nedrivning ApS

Firmanavn:     Nykøbing Nedrivning ApS
CVR-nr.:     29972893
Adresse:     Søvej 38
Postnr & by:     4800 Nykøbing F
Dekretdato     9.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Nykøbing Falster Retskreds

Kurator

Anders Hammer Hansen
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
33143500
ahh@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181009 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget Nykøbing Nedrivning ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.09.2018. Kurator er advokat Anders Hammer Hansen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Nykøbing Falster, den 09.10.2018.