Kenneth Pedersen

Firmanavn:     Kenneth Pedersen
CVR-nr.:     18795981
Adresse:     Møllevangen 13
Postnr & by:     4400 Kalundborg
Dekretdato     10.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holbæk Retskreds

Kurator

Ole Vestergaard
Isefjords Alle 8
4300 Holbæk
59480000
ove@selandiaadvokater.dk
www.selandiaadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181010 har Skifteretten i Holbæk taget Kenneth Pedersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.09.2018. Kenneth Pedersen har drevet virksomheden KP Biobrændsel v/Kenneth Pedersen, Møllevangen 13, 4400 Kalundborg, CVR-nr. 18795981. Kurator er advokat Ole Vestergaard, Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 10.10.2018.