Skandinavisk Overfladebehandling IVS u/tvangsopløsning

Firmanavn:     Skandinavisk Overfladebehandling IVS u/tvangsopløsning
CVR-nr.:     38790439
Adresse:     Poppel Allé 8
Postnr & by:     4943 Torrig L
Dekretdato     10.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Nykøbing Falster Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20181010 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget Skandinavisk Overfladebehandling IVS u/tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 19.09.2018. Selskabet har hjemsted i Lolland Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Poppel Allé 8, 4943 Torrig L. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Nykøbing Falster, den 10.10.2018.