Avkom ApS

Firmanavn:     Avkom ApS
CVR-nr.:     31857767
Adresse:     Fabriksparken 14
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     9.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

John Christian Langeberg
Roskildevej 10 A 1
Postboks 89
3400 Hillerød
48247920
jcl@augustj.dk
www.augustj.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181009 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Avkom ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.09.2018. Som kurator er udpeget advokat John Christian Langeberg, Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.10.2018.