Posterity ApS

Firmanavn:     Posterity ApS
CVR-nr.:     37770205
Adresse:     Vægterparken 59
Postnr & by:     2770 Kastrup
Dekretdato     5.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Marianne Philip
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
mp@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20181005 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Posterity ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.10.2018. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.10.2018.