RK IT IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     RK IT IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37938475
Adresse:     Torvegade 15
Postnr & by:     7900 Nykøbing M
Dekretdato     10.10.2018
Statstidendedato     12.10.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Bjarne Rosbjerg Korsgaard
Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
97422900
bk@advokathuset.dk
www.advokathuset.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181010 har Skifteretten i Holstebro taget RK IT IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.10.2018. Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 10.10.2018.