Søren Grambo Kodal

Firmanavn:     Søren Grambo Kodal
CVR-nr.:     20290145
Adresse:     Hølken 1
Postnr & by:     9480 Løkken
Dekretdato     6.11.2018
Statstidendedato     8.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Stefan Nielsen
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
79125455
sn@tblaw.dk
www.tblaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181106 har Skifteretten i Hjørring taget Søren Grambo Kodal under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.10.2018. Søren Grambo Kodal har drevet virksomheden Bager Søren Kodal v/Søren Grambo Kodal, Søndergade 20, 9480 Løkken, CVR-nr. 20290145. Kurator er advokat Stefan Nielsen, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 06.11.2018.