Paw Mørkeberg Laursen

Firmanavn:     Paw Mørkeberg Laursen
CVR-nr.:     30311094
Adresse:     Kærehave Skovvej 1
Postnr & by:     4100 Ringsted
Dekretdato     6.11.2018
Statstidendedato     8.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Fatma Yandim
Nygade 9
Postboks 520
4700 Næstved
55758500
faya@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20181106 har Skifteretten i Næstved taget Paw Mørkeberg Laursen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.10.2018. Paw Mørkeberg Laursen har drevet virksomheden Tybjerg Vognmandsforretning v/Paw Mørkeberg Laursen, Tybjerg Bygade 12, 4160 Herlufmagle, CVR-nr. 30311094. Kurator er advokat Fatma Yandim, Nygade 9, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 06.11.2018