Finn Hjortshøj Holding ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Finn Hjortshøj Holding ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     10093856
Adresse:     Risvangsvej 31
Postnr & by:     8530 Hjortshøj
Dekretdato     6.11.2018
Statstidendedato     8.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Jan Bech
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
jan.bech@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20181106 har Skifteretten i Aarhus taget Finn Hjortshøj Holding ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring likvidator modtaget den 01.11.2018. Kurator er advokat Jan Bech, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 06.11.2018.