Flexnu ApS under likvidation

Firmanavn:     Flexnu ApS under likvidation
CVR-nr.:     36989203
Adresse:     Vendersgade 18
Postnr & by:     7000 Fredericia
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Michael E. Hansen
Kolding Åpark 8 4 th
6000 Kolding
76100088
mieh@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Kolding taget Flexnu ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.10.2018. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4. th, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 07.11.2018.