TSS Byg ApS

Firmanavn:     TSS Byg ApS
CVR-nr.:     37691291
Adresse:     Blytækkervej 11
Postnr & by:     8800 Viborg
Dekretdato     6.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Torben Krath
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg
87228080
tkr@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181106 har Skifteretten i Viborg taget TSS Byg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.10.2018. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Blytækkervej 11, 8800 Viborg. Kurator er advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 06.11.2018.