Akhanservices IVS

Firmanavn:     Akhanservices IVS
CVR-nr.:     38045148
Adresse:     Gråspurevej 3
Postnr & by:     2400 København NV
Dekretdato     6.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Andreas Kærsgaard Mylin
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
39452800
andreas.mylin@accura.dk
www.accura.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181106 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Akhanservices IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 25.10.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 24.08.2018. Likvidator har været udmeldt den 08.10.2018. Som kurator er udpeget advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 07.11.2018.